Опубліковано: “01” вересня 2019 р.

Фестиваль танцю «Петі-Па Фест»

ПОЛОЖЕННЯ

- інформаційна версія -

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 • Прилучення студентів “Монтессорі центру” до танцю, як вида мистецтва.
 • Підвищення майстерності студентів та педагогів “Монтессорі центру”.
 • Виявлення, підтримка та сприяння просуванню талановитих студентів.
 • Заохочення та нагородження студентів за успіхи в навчанні сучасному танцю та балету.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • «Пети-Па Фест» - фестиваль танцю, в якому приймають участь студенти та педагоги “Монтессорі центру”.
 • Засновником і організатором конкурсу виступає громадська організація "Монтессорі центр конкурси".
 • Виконавцем фестивалю виступає оргкомітет.
 • До складу оргкомітету, в тому числі, входять: куратор фестивалю та секретар фестивалю..
 • Контакти конкурсу: телефони: +380 (44) 364-59-38; +380 (63) 562-68-05; +380 (66) 273-18-41; +380 (96) 831-70-11.
 • Email: info@montessori.ua.
 • Адреса: ГО «Монтессорі центр конкурси», вул. Княжий Затон 21, Київ, 02095, Україна.

ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 • Фестиваль проводиться 2 рази в семестр.
 • Фестиваль проводиться в концертних залах м. Києва.

УМОВИ УЧАСТІ

 • Учасниками фестивалю можуть бути студенти та хореографічні колективи , до складу яких входять студенти і педагоги.
 • Для участі у фестивалі педагогу необхідно подати заявку від імені кандидата з сайту фестивалю, а кандидату або його представнику - сплатити благодійний внесок.

ЗАЯВКА

 • Заявка може бути заповнена тільки українською мовою.
 • Датою подання заявки вважається дата електронного листа, який автоматично надсилається сайтом фестивалю.
 • Заявка повинна бути спрямована не пізніше, ніж за 7 діб до дати проведення фестивалю.

ГРУПИ І ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ

 • І категорія: A: 2-4 роки;
 • ІІ категорія: B: 5-7 років;
 • ІІІ категорія: C: 8-12 років;
 • IV категорія: D: 13-15 років.
 • V категорія: E: 16 років і старше.

НОМІНАЦІЇ

 • Балет.
 • Сучасний танець.

ВНЕСОК

 • Внеском учасника за участь у щомісячному або у семестровому конкурсах є списання одного групового заняття з його абонементу за навчання у “Монтессорі центрі”.
 • Якщо учасник приймає участь у щомісячному та семестровому конкурсах водночас, з його абонементу за навчання у “Монтессорі центрі” списується два групових заняття.

ЖУРІ

 • Склади журі щомісячного та семестрового конкурсів формуються виключно з педагогів “Монтессорі центру”.
 • Члени журі оцінюють роботи учасників щомісячного та семестрового конкурсів таємним голосуванням.

ПРИЗИ

 • Пам’ятні дипломи та медалі учасникам.

РЕГЛАМЕНТ

 • Педагог приймає рішення що стосується того, чи буде студент приймати участь у фестивалі.
 • Виступи учасників фестивалю проходять публічно.
 • По завершенню виступів учасників оргкомітет проводить урочисту церемонію нагородження учасників фестивалю.
 • Місце та час проведення фестивалю затверджуються оргкомітетом та повідомляється учасникам через адміністраторів шкіл “Монтессорі центрі”.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • Беручи участь в конкурсі, учасник і його законні представники надають засновнику/оргкомітету конкурсу право безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати, поширювати і передавати інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Фактом участі в конкурсі і виконанням своїх дій відповідно до положення, учасник підтверджує вірність наданої інформації.
 • Використання і поширення інформації, що становить персональні дані учасника та його/її законних представників, в тому числі партнерам і третім особам здійснюється з метою адміністрування конкурсу в межах, необхідних для забезпечення проведення конкурсу, маркетингової, інформаційної, рекламної та/або будь-який іншої мети, що не суперечить законодавству України.
 • Учасник і його законні представники стверджують, що кожен з них як суб'єкт персональних даних повідомлений про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
 • Засновник конкурсу гарантує, що здатний забезпечити дотримання вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», і володіє достатніми для цього засобами.
 • Обробка персональних даних може здійснюватися засновником самостійно або може бути передана іншим розпорядникам, третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
 • Засновник не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених учасником або його/її законним представником в заявці, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як засновник, оргкомітет не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій учасника з розміщення таких персональних даних.
 • Беручи участь в конкурсі, кожен учасник і його законні представники підтверджує(-ють) свою згоду на безкоштовне використання засновником наданої учасником і його законними представниками інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою способом, що не впливає на чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його/їх імені, прізвища, фотографії, адреси електронної пошти, інтерв'ю або інших матеріалів про нього/їх з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його/їх імені та фотографій) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю для ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п. без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься засновником. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

 • Засновник залишає за собою право:
  • Не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками крім випадків, передбачених цим положенням та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій.
  • На свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення конкурсу, змінити це положення з обов'язковим оприлюдненням таких змін на сайті конкурсу, якщо з яких-небудь причин будь-який аспект конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю засновника і оргкомітету і які впливають на належне проведення конкурсу.
  • Розміщувати рекламні матеріали про конкурс на своєму і на будь-яких інших публічних ресурсах.
  • Проводити інтерв'ю з переможцями та іншими учасниками і їх законними представниками, фото- і відеозйомку, в тому числі, в процесі вручення нагород і публікувати отримані матеріали на своїх і на будь-яких інших публічних ресурсах.
 • Якщо це не заборонено законом, засновник набуває право оприлюднити, використовувати, адаптувати, редагувати або змінювати будь-яким іншим чином фото-, відео- і аудіоматеріали за участю учасників в будь-яких засобах масової інформації в будь-якій країні або юрисдикції як для комерційних, так і некомерційних цілей, не будучи при цьому зобов'язаними повідомляти учаснику (його законним представникам) або платити йому будь-яку додаткову компенсацію.
 • У разі виникнення будь-яких суперечок щодо тлумачення умов проведення конкурсу офіційним визнається тлумачення засновника, яке є остаточним і обов'язковим для всіх учасників і не підлягає оскарженню.
 • Засновник/оргкомітет не відшкодовують учаснику і його законним представникам будь-які витрати, пов'язані з участю в конкурсі.
 • Засновник/оргкомітет не повертає учаснику і його законним представникам вислані матеріали, в тому числі копії документів і не відшкодовує кошти, внесені в якості внеску.
 • Факти подачі заявки та участі в конкурсі означає, що сам учасник і його законні представники підтверджують ознайомлення з даним положенням і свою повну та безумовну згоду з ним. Порушення учасником або його законними представниками цього положення або відмова учасника/його законних представників від належного виконання цього положення (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення конкурсу та/або отримання нагород і т.д.) вважається відмовою учасника від участі в конкурсі і отримання призів. При цьому, такий учасник не має права на отримання від засновника і оргкомітету будь-якої компенсації.
 • Засновник і оргкомітет залишає за собою право перевірити документи, що засвідчують вік та особу учасника.
 • Засновник і оргкомітет не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв'язку та кур'єрських служб, в результаті яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
 • Засновник/оргкомітет конкурсу не несуть відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.
 • Засновник і оргкомітет конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов'язань за даним положенням.
 • Засновник і оргкомітет конкурсу не несуть відповідальності за порушення авторського права учасниками конкурсу.
 • Беручи участь в конкурсі, учасники і їхні законні представники погоджуються, що:
  • Всі суперечки і розбіжності, які мають місце в зв'язку з проведенням конкурсу, підлягають розгляду виключно в юрисдикції судів м. Києва, Україна.
  • При вирішенні будь-яких суперечок, які виникли в зв'язку з конкурсом, застосовується виключно законодавство України.
 • Засновник і оргкомітет не несуть відповідальності у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор).
 • Результати конкурсу остаточні, оскарженню і перегляду не підлягають.